Project on the field Moldova

From 1 Jan 2004 To 31 Dec 2014

Fundaţia Elveţiană „Terre des hommes” (Tdh) este prezentă în Republica Moldova din anul 2004 şi implementează proiecte care vizează prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copiilor pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara hotarelor ei, precum şi protecţia copiilor aflaţi în situaţii de risc şi/sau supuşi diverselor forme de abuz. În domeniul prevenirii, se pune accent pe consolidarea rezilienţei copilului prin implicarea mai multor grupuri-ţintă: copii, părinţi şi profesionişti. În domeniul asistenţei, Tdh se axează pe dezvoltarea capacităţilor specialiştilor în protecţia copilului, pentru a satisface nevoile copiilor la nivel local, naţional şi transnaţional.

Contextul

Moldova în cifre:
Suprafaţa: 33,843.5 km2
Populaţia: 3,56 milioane (exclusiv circa 500 mii, dintre care peste 100 mii de copii, în Transnistria – o republică autoproclamată şi nerecunoscută pe plan internaţional, de jure parte a Republicii Moldova)
20% din populaţie este sub vârsta de 18 ani
65% din copii trăiesc în sate, unde sunt mai puţine servicii, iar sărăcia se resimte mai mult decât în oraşe.

Moldova este o ţară mică din Europa de Est, se învecinează cu Uniunea Europeană şi este situată între România şi Ucraina. În 2011, Republica Moldova ocupa locul 163 din 225 de ţări după PIB-ul pe cap de locuitor, astfel continuând a fi cea mai săracă ţară din Europa. 26,3% din populaţia ţării se află sub pragul sărăciei. Condiţiile economice precare şi lipsa perspectivelor de viitor îi determină pe mulţi să migreze. Potrivit statisticilor oficiale, în anul 2010, mai mult de 311 mii de persoane, majoritatea fiind din mediul rural (71%), au decis să emigreze. Majoritatea dintre ei îşi lasă copiii acasă pentru mai mulţi ani. În acest context, fenomenul copiilor rămaşi acasă este unul de amploare, Republica Moldova fiind descrisă ca o „ţară fără părinţi”, cu multe gospodării conduse de „copii părăsiţi”. Alte provocări în ceea ce priveşte drepturile copilului şi protecţia copiilor sunt: marginalizare şi discriminare (în special a copiilor săraci, copiilor cu dizabilităţi şi copiilor romi), violenţa, abuzul şi potenţialul de trafic, precum şi lipsa de servicii pentru tineri, în deosebi la nivel de comunitate.
În ultimii ani Republica Moldova a înregistrat un progres în domeniul protecţiei copilului. În pofida evoluţiilor pozitive, în continuare există lacune, provocări şi oportunităţi de îmbunătăţire a sistemului de protecţie a copilului.

Intervenţia Tdh
Strategia de intervenţie a Tdh are trei scopuri principale:

• Copiii şi părinţii lor au un grad înalt de conştientizare cu privire la cauzele şi consecinţele abuzului, neglijării şi exploatării copiilor, iar profesioniştii care lucrează cu copiii au capacităţi sporite de prevenire a abuzului, neglijării şi violenţei împotriva copiilor la nivel local, raional şi naţional.
• Copiii aflaţi în situaţii de risc sau supuşi abuzului, neglijării, exploatării sunt identificaţi în mod corespunzător, iar un sistem multi-sectorial de referire, profesional şi prietenos copilului, răspunde necesităţilor copiilor.
• Copii neînsoţiţi care au nevoie de îngrijire şi protecţie beneficiază de identificare şi asistenţă ameliorată în principalele ţări de destinaţie pentru imigranţii moldoveni; managementul de caz ia în considerare nevoile lor şi punctele lor de vedere, şi este ghidat de determinarea şi respectarea interesului superior al copilului, atât în ţările de destinaţie, cât şi în Moldova.

În prezent, aceste obiective sunt atinse prin intermediul a trei proiecte:

I. Proiectul „FACT – Acţiune Transnaţională, Etapa 2 (etapa de ieşire) – Protecţia copiilor moldoveni aflaţi în situaţii de risc sau victime ale exploatării şi/sau traficului de fiinţe umane în Federaţia Rusă”
Perioada: iulie 2012 – decembrie 2013

A doua fază a proiectului a fost lansată în iulie 2012, având aceeaşi organizare operaţională ca faza precedentă, implementată în perioada noiembrie 2008 – iunie 2012. Proiectul are scopul de a reduce în mod durabil numărul de copii moldoveni victime ale abuzului, neglijării, exploatării şi traficului în Rusia şi Republica Moldova, prin îmbunătăţirea sistemelor transnaţionale de protecţie, care ar fi capabile să asiste şi să (re)integreze copiii în familiile lor sau într-un alt mediu protector, precum şi prin consolidarea măsurilor de prevenire a revictimizării copiilor repatriaţi.

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:
- Protecţia copiilor şi familiilor. Cel puţin 150 de copii din Republica Moldova, care se află în situaţii de risc sau sunt victime ale neglijării, exploatării şi/sau traficului de fiinţe umane şi familiile lor beneficiază de soluţii de protecţie în Republica Moldova şi/sau Rusia, prin intervenţia actorilor statali şi non-statali.
- Proprietate locală. Factorii naţionali de decizie şi actorii locali au competenţele, instrumentele şi cunoştinţele necesare pentru a prelua şi a oferi în continuare un sistem transnaţional durabil pentru copiii din Moldova aflaţi în situaţii de risc şi victime ale neglijării, exploatării şi/sau traficului.

Parteneri:
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familie, Ministerul Afacerilor Interne, Ambasada Moldovei în Federaţia Rusă, autorităţile locale, ONG-ul Centrul de Integrare „Migraţia şi Legea” (Federaţia Rusă); Fundaţia Caritabilă «Детству заботу и внимание» (din regiunea Transnistreană).

Proiectul este implementat cu sprijinul financiar al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi funcţionează conform cadrului legal stabilit de Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind asistenţa umanitară şi cooperarea tehnică, semnat la Chişinău, la 20 septembrie 2001.

II. „Stabilirea unui sistem de protecţie a copilului la nivel local pentru a asigura protecţia copiilor împotriva abuzului, neglijării şi exploatării în Republica Moldova”
Perioada: ianuarie 2011- decembrie 2013

Proiectul are scopul de a asigura un acces îmbunătăţit la servicii de sprijin familial şi protecţie a copilului, inclusiv sisteme de prevenire a separării copilului de familie, a violenţei, abuzului, neglijării şi exploatării, pentru cel puţin 2000 de copii vulnerabili şi familiile lor din raioanele Făleşti şi Ungheni.

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:
- Mecanism inter-sectorial. Specialiştii în asistenţă socială, educaţie, sănătate şi alte domenii legate de copii din raionul Făleşti şi Ungheni sunt capabili să prevină, identifice şi protejeze copiii care sunt victime ale neglijenţei, abuzului, exploatării, datorită unui mecanism de protecţie a copilului, care a fost proiectat, testat şi integrat în sistemul de protecţie a copilului din aceste două raioane.
- Schimbarea atitudinii. Atitudinea profesioniştilor şi a publicului larg reflectă sprijin pentru copiii şi familiile vulnerabile. Există o conştientizare generală cu privire la necesitatea de a preveni neglijarea, abuzul şi exploatarea copiilor. Problemele legate de protecţia copilului sunt discutate pe larg în cele două raioane, schimbând astfel mentalitatea profesioniştilor, politicienilor şi a altor actori sociali. Necesitatea de a condamna şi raporta abuzul este recunoscută.

Parteneri:
Parteneriate pentru Fiecare Copil (Partnership for Every Child), Consiliul Raional Făleşti, Consiliul Raional Ungheni.

Acest proiect este implementat cu asistenţa financiară a Oak Foundation.

III. „Dezvoltând o abordare comună a copiilor”
Perioada: mai 2013 – mai 2014

Proiectul îşi propune să faciliteze dialogul între profesioniştii şi publicul larg de pe cele două maluri ale râului Nistru, prin activităţi psihosociale de grup pentru copii, implementate în 20 de comunităţi, în scopul de a îmbunătăţi dezvoltarea copiilor din mediul rural de pe ambele maluri ale râului şi de a contribui la prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copiilor.

Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:
- Schimbul de experienţă:
• Cel puţin 3.000 de copii din 20 de comunităţi rurale de pe ambele maluri ale Nistrului vor beneficia de activităţi psihosociale şi spaţii prietenoase copilului la nivel local, ca urmare a unui program cuprinzător de instruire care va consolida capacităţile ale cel puţin 40 de profesionişti de pe ambele maluri.
• Profesioniştii şi publicului larg de pe ambele maluri ale râului beneficiază de o platformă electronică neutră, utilizată pentru schimbul de informaţii în materie de protecţie a copilului, inclusiv activităţile şi rezultatele proiectului. În scopul de a asigura obiectivitate şi neutralitate, forumul va fi înfiinţat pe pagina web regională a Tdh, administrat de biroul regional de la Budapesta. http://www.tdh-childprotection.org.
- Cercetare şi analiză. Profesioniştii de pe malul stâng al Nistrului beneficiază de o cercetare privind impactul activităţilor psihosociale asupra dezvoltării şi comportamentului copilului. Cercetarea se va axa pe două tipuri de activităţi psihosociale: Mişcare, Jocuri şi Sport (Movement, Games and Sports – MGS) şi Ludoteci (biblioteci de jucării), care sunt utilizate pe ambele maluri ale râului înainte şi în timpul proiectului.

Parteneri:
Direcţia Generală Învăţământ, Tineret şi Sport a Raionului Făleşti şi Fundaţia Caritabilă «Детству заботу и внимание» (din regiunea Transnistreană).

Acest proiect este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Reprezentantul Tdh în Moldova: Iveta Bartunkova

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta:
Terre des Hommes, Lausanne – Elveţia
Reprezentanţa în Republica Moldova
Adresa: Str. Nicolae Iorga, Nr. 6, ap. 3
MD-2009, Chisinau, Moldova
Telefon: +373 22 23 80 39 / 23 86 37
Fax: +373 22 23 85 77
E-mail: office@tdh-moldova.md

Other languages

Latest news on the net translation missing: en, link, more

Tdh Projects
Feedback